Etik Kuralları

REDPLUS İŞ ETİĞİ KURALLARI

GİRİŞ

RedPlus, tüm Marka Elçileri'nin, Marka Elçisi olarak yaptıkları tüm bireysel, sosyal ilişki ve faaliyetlerinde, doğruluk ve dürüstlük prensipleriyle hareket etmelerini bekler.

- Bu Etik Kurallar, her Marka Elçisi için bağlayıcı nitelikteki RedPlus İş Etiği Kuralları ve yürürlükteki diğer ilgili tüm Kanun, yönetmelikler ve anlaşmaların parçasıdır. Kuralların, Red Plus İş Etiği Kuralları'nın, yürürlükteki Kanun, yönetmelik ve anlaşmaların her türlü ciddi ihlali, RedPlus tarafından, RedPlus İş Etiği Kuralları'na göre kabul edilen tedbirlerin alınmasını gerektirir.

- Bunun yanı sıra, RedPlus, tüm Marka Elçileri'ni, Doğrudan Satış Derneği (DSD) ve Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen kurallar dahil, RedPlus İş Etiği Kurallarını benimsemeleri ve uygulamaları yönünde teşvik etmektedir.

- Marka Elçileri'nin her zaman Etik Kurallarına uygun davranması bir zorunluluktur.

- Bu kurallar, Marka Elçileri'nin uygulamasına yönelik uygun iş ahlakını açıklamaktadır. Her bir Marka Elçisi için, işini yaparken nelere dikkat edeceğini, nasıl yapacağını, iş arkadaşları ve müşterileri ile nasıl çalışacağını ve birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olacakları hakkındaki beklentileri düzenler.

I. GENEL KURALLAR

1) Tüm işlemler Şirketimizin tek ve yegane resmi internet sitesi olan “www.redplus.com.tr” üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tüm bu işlemler için RedPlus ile irtibata geçilmelidir.

2) Türkiye içinde RedPlus’ın belirtilmiş ofisleri dışında hiçbir resmi ofis, homeofis, merkez yada eğitim alanı yoktur. Şirketimiz kayıtlı Marka Elçileri' nin bu tür ofis, homeofis, merkez ya da eğitim alanlarında RedPlus adına ve hesabına ya da kendi hesaplarına faaliyet göstermeleri kesinlikle yasaktır. Bunun yapılması durumunda ilgili üyelerin derhal üyeliği sonlandırılacak ve ilgili devlet makamlarına bilgi verilecektir.Ayrıca Şirketimizin uğrayacağı tüm zararlar ilgililerden talep edilecektir.

3) RedPlus satış sisteminde, Marka Elçilerinin aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma zorunluluğu bulunmadığı gibi sisteme sizin vasıtanızla Marka Elçisi olanlardan da yeni üye bulma beklentimiz yoktur, ayrıca siz de yeni Marka Elçisi adayları nezdinde böyle bir beklenti yaratmamalısınız.

4) Şirket yetkili ve çalışanları RedPlus bünyesinde sigortalı olarak çalışmaktadırlar. Marka Elçileri şirket yetkilisi, sigortalı çalışanı, acentası, vekili, satış temsilcisi vb. değillerdir ve kendilerini o şekilde tanıtamazlar. Böyle bir durumda üyelik derhal sonlandırılacaktır.

5) Tüm üyeler RedPlus İş Etiği Kuralları'na uymak zorundadır, aksi durumda üyelik sonlandırılacaktır. Ayrıca kimlik belgesi ve T.C. Kimlik Numarası ile Marka Elçisi başvuru formu, başvuru sırasında mutlaka verilmek zorundadır, aksi halde üyelik geçerli olmayacaktır. İnternet üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde RedPlus merkezine kimlik belge fotokopisi ulaştırılmak zorundadır. Kimlik belgesi teslim edilmeksizin/ulaştırılmaksızın üyelik aktif hale gelmeyecektir.

6) Satışı yapılacak ürün ve/veya hizmetler konusunda aldatıcı, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunulması durumunda üyelik derhal sonlandırılacaktır. Şirketimize ait olan tüm bilgi ve bilgilendirmeler “www.redplus.com.tr” adresinde mevcuttur.

7) RedPlus kazanç sistemi, Marka Elçilerine bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, RedPlus satış sistemine aynı şartlar altında başka Marka Elçisi(leri) bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi vermemekte, malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer Marka Elçisinin(lerinin) de koşullara uygun davranmasına bağlı kılmamaktadır. Dolayısıyla yapılacak faaliyetlerin kar veya zarar ile sonuçlanması tamamen Marka Elçisinin(lerinin) kendi faaliyetlerinin sonucu olacaktır.

II. ETİK KURALLAR

KISIM A

TAVIR

01 Halka Yaklaşım

1.1 Temas ve İletişim

1.2 Fırsat Sunumu

1.3 İş Yürütme

1.4 İş Planını Açıklama

KISIM B

YÜKÜMLÜLÜKLER

02 Genel Yükümlülükler

2.1 Yetki Sınırı

2.2 Başka Şirketten Temsilcilerin Alınması

03 RedPlus Mülkünün Kullanımı

04 Ürün Talepleri

05 Marka Elçilerinin Yükümlülükleri

5.1 Etik Çalışmaya Teşvik

5.2 RedPlus’ın Yükümlülükleri

KISIM C

UYGULAMALAR

06 Etik Kurallarının Uygulanması

6.1 Uyumluluk

6.2 Yönetim

07 Etik İletişim

08 Potansiyel Marka Elçisini Tavsiye Eden

8.1 Muhtemel Müşteriye Açıklama

8.2 Başvurunun kabulü

09 Şikayetler

KISIM A

TAVIR

01 Genel Olarak

1.1 İletişim

Marka Elçisi:

(a) ister bir telefon listesinden isterse de başka yollarla olsun, herhangi biriyle iletişime geçerken, iletişim kurulan kişinin özel hayatına ve isteklerine her zaman saygı gösterecektir;

(b) RedPlus ya da sağladığı fırsatla ilişkili olarak herhangi bir kişiyle iletişim kurarken, kesinlikle hoş olmayan ya da ahlak dışı, adil olmayan ya da agresif tavır takınmayacaktır;

(c) RedPlus'ı ve onunla ilişkili uygulamaları, herhangi bir abartı, gelir vaadi ve/veya taahhüdü, gizleme, merak ya da yanlış tanıtım olmadan esasına bağlı biçimde sunacaktır;

(d) giyim, dil ve dökümantasyon açısından kişisel sunumunu mümkün olan en yüksek standartlarda tutmayı sağlayacaktır;

1.2 İş Planı Sunumu:

RedPlus’a Marka Elçisi olarak üye olmaya ve faaliyet göstermeye yönelik olarak İş Planını sunan bir Marka Elçisi:

(a) RedPlus Kazanç Planı kapsamında var olan finansal ödüllerle ilgili hiçbir ayrıntıyı hiç kimseye yanıltıcı biçimde sunmayacaktır;

(b) standartlarına, kalitelerine, değerlerine, , kullanımlarına, pazarlanabilirliklerine ya da yararlarına dair noktalar da dahil olmak üzere, RedPlus ürünleri, hizmetleri ve programlarının özellikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı sunum yapmayacaktır;

(c) RedPlus ürünleri ya da hizmetlerinin fiyatı konusunda yanlış ya da aldatıcı sunumlar yapmayacaktır;

(d) herhangi bir RedPlus ürünü ya da hizmetinin yapısı, üretim süreci, özellikleri, amaca uygunluğu ya da kalitesine dair, herhangi birini yanıltmaya müsait tavır takınmayacaktır;

(e) hiç kimsenin, mallara ya da hizmetlere yönelik gereksinimiyle ilgili yanlış ya da yanıltıcı sunumlar yapmayacaktır;

(f) Marka Elçisi'nin iş planını sunduğu herhangi birine, Marka Elçileri'ne yönelik finansal ödüllerin, Marka Elçisi'nin kişisel performansına bağlı olduğunu açık biçimde belirtecektir;

(g) formlar, metinler ve diğer araçlar dahil olmak üzere yazılı ve görsel tüm bilgi ve dökümanları RedPlus tarafından onaylandığı biçimde kullanacaktır.

1.3 İş Yönetimi:

Bir Marka Elçisi, hiçbir zaman:

(a) diğer kişilerin, hastalık, yaş, kusur, eğitimsizlik ya da dile yabancılık gibi yetersizlikleri veya zayıflıklarından yararlanmamalıdır;

(b) fiziksel güç kullanımı, aşırı taciz ya da baskı da dahil olmak üzere, bir Marka Elçisi'nin vermek istediği siparişten başka bir yolla, RedPlus ürünlerine yönelik siparişlerine yönelik bilfiil ısrar ya da talep etmemelidir;

(c) talep edildiğinde, kimliklerini açıklamayı reddetmemelidir.

1.4 İş Planını Açıklama

(a) RedPlus İş Planını ve söz konusu olabilecek yararlarını sunarken ya da görüşürken, bir Marka Elçisi genel anlamda, referans olarak RedPlus kaynaklarına dayanmalı ve İş Planının içeriğiyle ilgili olarak şunlara uymalıdır:

(i) yararlılığa dair öngörüler yapılacaksa, normal koşullar altında, İşi yürüten ortalama bir kişinin neyi elde edeceğini yansıtmalıdırlar;

(ii) herhangi bir yararlılık öngörüsünde bulunulacaksa, bunların dayandırıldıkları varsayımlar açık biçimde belirtilmelidir;

(iii) yararlılığa dair öngörüleri temellendirecek önceki bir deneyim olmadığında, sunum yapılırken bu belirtilmelidir.

(b) RedPlus İş Planı sunulurken ya da görüşülürken, bir Marka Elçisi, aşağıdakilere ilişkin yanlış tanıtımlar yapmamalıdır:

(i) İşin yapılmasıyla ilişkili olabilecek riskler;

(ii) ortalama bir kişinin, İşi gerçekleştirmek için harcaması gereken zaman miktarı;

(iii) İşi yapan ortalama bir kişinin bekleyebileceği yıllık giderle toplam gelir ve bu rakamları hesaplama yöntemi.

KISIM B

YÜKÜMLÜLÜKLER

02 Genel Yükümlülükler

2.1 Yetki Sınırı

Bir Marka Elçisi'nin yetkisi sınırlıdır. RedPlus ile ilişkili herhangi bir konuyu her durumda Şirket Yetkili Temsilcisine veya çalışanına yönlendirecektir. Bir Marka Elçisi, Şirket adına karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

2.2 Başka Şirketten Temsilcilerin Alınması:

RedPlus, diğer rakiplerin Marka Elçileri'nin ya da RedPlus içindeki başka bir Tanıtım Hattından Marka Elçileri'nin kasıtlı olarak alınmasına müsade etmemektedir.

03 RedPlus Mülkiyet Hakkı

Ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, RedPlus ve/veya iştirakçileri adına kayıtlı olduğundan, tüm yazılı malzemelerin telif hakkı RedPlus'a aittir, ticari markaların, logoların ya da hizmet markalarının kullanımı veya telif haklı malzemelerin yayınlanması, yalnızca RedPlus'tan yazılı yetkilendirmeyle üstlenilebilir.

Marka Elçileri, RedPlus'tan izin almadan, RedPlus adının veya logosunun bulunduğu kartvizit, döküman, iş araçları, broşür vb. bastıramazlar, yaptıramazlar.

04 Ürün İddiaları

RedPlus, ürünleri hakkında, doğrulanabilir, kesin ve eksiksiz olan ayrıntılı verileri yayınlar. Bir Marka Elçisi, RedPlus ürünleri ya da hizmetleri hakkında herhangi bir garanti, taahhüt vs. iddialarda bulunmamalıdır.

05 Marka Elçiliğinin Yükümlülükleri

5.1 Etik Çalışmaya Teşvik

Bir Marka Elçisi:

(a) kendi grubundaki Marka Elçileri'nin bu Kuralları bildiğinden ve ister grup içinde isterse de diğer Marka Elçileri ile İş ilişkilerini, her zaman yasalara uygun biçimde, nezaket ve doğrulukla ve bu Kurallara göre yerine getirdiğinden emin olacaktır;

(b) bu tür işi ve görevleri etkileyebilecek asli doğrular ve kamusal ilkeler ya da yönetmelikleri de içermek üzere İşe ve bir Marka Elçisi'nin görevlerine uygulanabilir, yasalar konusunda daima bilgili olduklarından emin olacaktır;

(c) başka bir Marka Elçisi'nin İşi için zararlı olabilecek bilgileri gizli tutacak ve etik olmayan biçimde kullanmayacaktır.

5.2 RedPlus'ın Yükümlülükleri

RedPlus şunlardan emin olacaktır:

(a) çalışanlarının, her zaman, bir Marka Elçisi'nin meşru çıkarlarıyla çakışmayan biçimde hareket edeceği ve görevlerini, profesyonel nezaket ve doğrulukla yerine getireceğinden;

(b) Marka Elçileri'nin, İşe ve Marka Elçileri'nin görevlerine uygulanabilir yasalar ve bu tür İşi ve görevleri etkileyebilecek asli gerçekler ve kamusal ilkeler konusunda daima bilgili olduklarından ve bunların gerektirdiklerine uyacaklarından;

(c) Marka Elçileri'ne kendilerini etkileyen konular hakkında tavsiye verilmesine ilişkin olarak çalışanlarının tam işbirliğinin, sağlandığından;

(d) elinden gelen en iyi biçimde, Marka Elçileri'nin meşru çıkarları içinde hareket ettiğinden.

KISIM C

UYGULAMALAR

06 Etik Kurallarının Uygulanması

RedPlus ve bir Marka Elçisi, Etik Kurallarını tamamen kabul edecek ve hükümlerine uyacaktır.

6.1 Uyumluluk

RedPlus ve bir Marka Elçisi, aşağıdakiler tarafından, Kurallara tam anlamıyla uyulmasından emin olacaktır:

(a) RedPlus tarafında, Müdürler, İdareciler ve tüm diğer çalışanlar;

(b) Marka Elçisi tarafında, Marka Elçisi ve alt sırasındakiler.

6.2 Yönetim

RedPlus, Marka Elçileri ile olan görüşmelerini, Etik Kurallarına uyumluluğa olanak sağlayan bir yolla yerine getirecektir.

07 Etik İletişim

Bir Marka Elçisi:

(a) başka bir Multi Level Marketing (Çok Katlı Pazarlama) Şirketi ya da Doğrudan Satış Şirketi için ya da bu şirketler adına müşteri çekmemelidir;

(b) gizli bilgileri, yetkisi olmayan kişilere veya izin verilmeyen ya da etik olmayan amaçlar için ifşa etmemelidir;

(c) diğer Marka Elçileri'nin işlerinin finansal yönlerini tartışmamalıdır;

(d) diğer Marka Elçisi'ni, Sponsorluk ya da Tanıtım Hattını değiştirmesi bakımından teşvik etmemelidir;

(e) Çalışan çalma eylemlerine girişmemeli; başka kişileri bunlara girişme yönünde teşvik ya da telkin etmemelidir;

(f) RedPlus'ın kayıtlarını, kaynaklarını veya RedPlus'a ait fikri mülkiyet unsurlarını izinsiz kullanmamalıdır.

(g) Marka Elçisi, RedPlus'a ve RedPlus yetkililerine, müdürlerine, çalışanlarına karşı, sosyal medya yoluyla veya gerçek hayatta argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma, yazışma veya paylaşım sergileyemez. Aksi takdirde Marka Elçiliği sonlandırılacaktır. Bu kişiler hakkında maddi ve manevi yasal süreç başlatılacaktır.

08 Potansiyel Marka Elçisi Asistanı

Bir Marka Elçisi, üstünün yardımı olsun ya da olmasın, muhtemel müşterinin varlığında, bir başvurunun ilgili tüm kısımlarını her zaman tamamlamalıdır.

8.1 Muhtemel Müşteriye Açıklama

Üst ya da Tanıtıcı Marka Elçisi, Muhtemel Müşterinin üst ya da Tanıtıcı Marka Elçisi tarafından şahsen bilgilendirildiğini, anlaması için başvuru formlarının ayrıntılarını, Muhtemel Müşteriye açıklamalı ve formları onların nezaretinde doldurmalıdır.

8.2 Kabule Konu Başvuru

Başvuru Formu geçerli bir başvuru olarak kabul edilmesi ve o kişinin bir Marka Elçisi olarak görevlendirilmesi için RedPlus'ın onayına tabidir. RedPlus, bünyesinde istemediği, uygun bulmadığı kişilerinin Marka Elçiliği başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

09 Şikayetler

Bir Marka Elçisi, bu Kuralların ihlalinin farkına varır ve bir şikayette bulunmak isterse, şikayet, RedPlus İş Etiği Kuralları uyarınca support@redplus.com.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır.